Park Czechowicki, Ursus Warszawa

Wolontariat

Dołącz do największej imprezy biegowej na terenie Dzielnicy Ursus – Veolia Ursus Biega 2019, która przebiegnie ulicami Dzielnicy w dniu 25 maja 2019! Wystarczy, że masz ukończone 13 lat i wypełnisz zgłoszenie.

W pierwszych pięciu edycjach URSUS BIEGA wzięło udział łącznie prawie 1400 biegaczy z kraju i świata. Za każdym razem około 80 wolontariuszy pomagało w przygotowaniu i wydawaniu pakietów startowych, zabezpieczeniu tras biegów oraz obsłudze punktów odżywiania.

Wolontariat podczas Veolia Ursus Biega 2019 to okazja do współorganizowania jednej z najciekawszych imprez biegowych na Mazowszu, zdobycia nowych umiejętności i zobaczenia na własne oczy jak powstają tego rodzaju wydarzenia. Zarówno organizatorzy, jak i sami zawodnicy ogromnie doceniają pracę wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem i empatią dopełniają cały zespół. Wolontariusze będą mogli wspierać organizację imprezy w różnych obszarach:

  • Biuro Zawodów – Miejsce, w którym uczestnicy Veolia Ursus Biega 2019 będą odbierać pakiety startowe i zapoznawać się ze szczegółami biegów. Zadaniem wolontariuszy będzie wsparcie organizacyjne dystrybucji pakietów wśród uczestników.
  • Strefa Start / Meta – Obszar ten dotyczy biegu na dystansie 10 km – jedna pętla. Do zadań wolontariuszy będzie należała m.in. pomoc w odnalezieniu odpowiednich stref startowych i koordynacja ustawienia biegaczy. W strefie mety wolontariusze będą wręczać medale oraz wspierać uczestników, którzy ukończyli bieg.
  • Trasa Biegu – specjalnie wytypowani wolontariusze będą kierować biegnących zawodników tak, żeby bez problemów mogli trafić do mety.
  • Depozyt – Depozyt będzie znajdował się na terenie strefy Miasteczka Biegaczy. Zespół wolontariuszy w tej strefie będzie odpowiadał za bezpieczeństwo, ład i porządek przechowywanych rzeczy oraz za ich sprawne przekazanie uczestnikom po zakończonym biegu.
  • Obsługa Miasteczka Biegaczy – Zadania wolontariuszy w tym miejscu to wsparcie organizacyjne i informacyjne zawodników oraz obsługi, np. w rejonie przebieralni, stref sanitarnych, wewnętrznych punktów odżywczych i strefy dla dzieci.
  • Centrum Wolontariatu – Centrum Wolontariatu będzie znajdować się na terenie Miasteczka Biegaczy. Będzie głównym biurem dla całego projektu, miejscem spotkań, odpoczynku czy wydawania świadczeń. Główne zadania w Centrum Wolontariatu to wsparcie wydawania świadczeń dla wolontariuszy oraz organizacja funkcjonowania miejsca zarówno w trakcie przygotowań jak i podczas imprezy.
  • Reporterzy – Wolontariat podczas Veolia Ursus Biega 2019 to wydarzenie wyjątkowe, które warto odpowiednio dokumentować i pokazywać za pomocą profesjonalnych materiałów. Zadaniem, specjalnie zrekrutowanej grupy wolontariuszy-reporterów będzie przygotowanie materiałów (zdjęć, filmów, opisów, wywiadów, itp.) z całego procesu przygotowań, organizacji i przebiegu pracy wolontariuszy.
  • Wsparcie przygotowań – Taka impreza sportowa jak Veolia Ursus Biega 2019 wymaga ogromnej pracy organizacyjnej i wielu wcześniejszych przygotowań – do części z nich będą zaproszeni także wolontariusze. Ich głównym zadaniem w tych dniach będzie wsparcie w przygotowaniu pakietów startowych dla uczestników biegów oraz pomoc w przygotowaniu Miasteczka Biegaczy i Centrum Wolontariatu.

Każdy z wolontariuszy zostanie wyposażony w specjalny strój, zostanie także objęty ubezpieczeniem NNW i otrzyma oficjalny certyfikat. W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Nabór trwa do 15 maja 2019 r.